Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini disediakan oleh sierracode.com.my dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini anda boleh memaut ke laman web lain yang bukan di bawah kawalan sierracode.com.my. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan tapak tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web ini berfungsi dengan lancar. Walau bagaimanapun, sierracode.com.my tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, tapak web tidak tersedia buat sementara waktu kerana isu teknikal di luar kawalan kami.

Scroll to Top